دانلود تحقیق سیستم نام گذاری فولادها

دانلود تحقیق سیستم نام گذاری فولادها

دانلود تحقیق سیستم نام گذاری فولادها

چکیده
فولاد یکی از آلیاژهای فلزی است که عنصر اصلی تشکیل دهنده آن آهن و درصد کمی کربن میباشد.      فولاد جزو یکی از مواد استراتژیک صنایع است و نقش مهمی در زندگی روز مره انسان دارد و شاید اگر آهن و آلیاژهای فولادی در دسترس بشر به وفور یافت نمی شد پیشرفت های تکنولوژیک علمی فناوری امروز قابل دستیابی نبود.
گستردگی و گوناگونی کاربرد فولاد در صنایعی هم چون ساختمانی نظامی پزشکی فضایی و ... سبب استفاده از آلیاژهای مختلف فولاد شده است لذا جهت جلوگیری از سر در گمی میان مهندسان علم متالورژی و ماشین کاری و طراحان صنعتی و موارد مشابه نیاز به یک زبان مشترک (سیستم نام گذاری واحد)میباشد لذا اکثر کشورهای صنعتی سیستم طبقه بندی و نام گذاری فولادی مخصوص خود را دارند از جمله آمریکا AISI   آلمان DIN ژاپن JIS روسیه GOST فرانسه AFNOR اتحادیه اروپا EN سیستم بین المللی ISO که بدلیل گستردگی سیستم نام گذاری DIN آلمان و استفاده از این سیستم در کشور ایران لذا در این مقاله سعی شده است ابتدا درباره فولادها و تاثیر عناصر آلیاژی وعملیات حرارتی فولادها و سپس موضوع اصلی سیستم نام گذاری فولاد ها پرداخته شود.

مقدمه
دسته بندی کلاسیک فولادهای ساده کربنی
1- فولادهای کم کربن:
2- فولاد با کربن جزئی
3- فولادهای کربن متوسط
4- فولادهای با کربن بالا
ساختار ميكروسكوپي فولاد 0.2% C
خواص مكانيكي
ساختارهاي ميكروسكوپي فولاد 0.44%C
ساختارهاي ميكروسكوپي فولاد 0.64% كربن
خواص مکانیکی
فصل سوم
منگنز :
گوگرد :
فسفر:
 1.عدد مشخصه کربن:
2.علامت شیمیایی عناصر آلیاژی:
3.اعداد مشخصه افزوده های آلیاژی و ضرایب آنها

شامل 44 صفحه فایل word


دانلود تحقیق کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

دانلود تحقیق کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

دانلود تحقیق کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

فرآيند احتراق در موتورهاي شمع دار از فرآيندهايي است كه از زمان اختراع اتومبيل همواره مورد توجه طراحان و سازندگان آن بوده است . اطلاعات موجود دربارة چگونگي اين فرآيند حاصل سالها پژوهش صبورانه است و حتي اكنون نيز نمي توان گفت كه كامل شده است . دراين جا سعي برآن است كه تا حد نياز براي درك آسانتر سيستمهاي سوخت رساني انژكتوري با اين پروسه آشنا شويم ولي براي آشنايي كامل با اين فرآيند بايستي به منابع مناسب رجوع كرد .
1-2- موتورهاي احتراق جرقه اي يا سيكل اتو :
1-2-1- اصول كاركرد :
موتورهاي احتراق جرقه اي يا سيكل اتو يك موتور احتراقي با اشتعال خارجي ( توسط شمع )
مي باشد كه انرژي نهفته در سوخت ( بنزين ) را به انرژي جنبشي تبديل مي كنند.
امروزه در موتورهاي احتراق جرقه اي استاندارد از تزريق به داخل مانيفولد ورودي براي تشكيل مخلوط هوا و سوخت در خارج محفظة احتراق ، استفاده مي شود . سيستم تشكيل مخلوط، يك مخلوط هوا و سوخت ( بر پايه بنزين يا يك سوخت گازي ) توليد مي كند . بطوريكه اين مخلوط با حركت رو به پايين پيستون و انجام عمل مكش ، به داخل سيلندر كشيده مي شود . در آينده شاهد افزايش استفاده از موتورهايي خواهيم بود كه سوخت را بطور مستقيم و بصورت تناوبي به داخل محفظة احتراق تزريق مي كنند . هنگامي كه پيستون بالا مي آيد مخلوط را فشرده مي سازد تا براي انجام عمل احتراق زمانبندي شده آماده شود و اين مخلوط فشرده ،توسط يك انرژي خارجي كه بوسيله شمع اعمال مي شود ( جرقه ) تحت احتراق قرار مي گيرد .
گرماي آزاد شده درفرآيند احتراق ، سيلندر را تحت فشار قرار مي دهد و پيستون را با فشار به سمت پايين مي راند. كه اين عمليات باعث ايجاد نيرويي به ميل لنگ شده و آنرا مي گرداند . بعد از هر مرحلة احتراق ، گازهاي سوخته شده از سيلندر بيرون رانده مي شود تا سيلندر براي شارژ تازه اي از مخلوط هوا و سوخت آماده شود. مفهوم اوليه طراحي ،مورد استفاده در موتور خودروها براي كنترل انتقال گاز ( مكش ، تراكم، احتراق و تخليه ) سيكل احتراق چهار زمانه است كه براي كامل شدن هر سيكل ، دو دور چرخش ميل لنگ مورد نياز است .

 

فصل اول – احتراق در موتورهاي بنزيني
1-1- مقدمه 2
1-2- موتورهاي احتراق جرقه اي يا سيكل اتو 2
1-2-1- اصول كاركرد 2
1-2-2- اصول سيكل چهار زمانه 3
1-3- فرآيند احتراق در موتورهاي شمع دار 7
1-4- عوامل نامطلوب در احتراق 9
1-4-1- انفجار 9
1-4-2- اشتعال زود هنگام 11
1-4-3- ضربه 12
1-5- پارامترهاي مهم در طراحي موتور 13
1-5-1- نسبت تراكم 14
1-5-2- شكل محفظة احتراق 15
1-5-3- زمانبندي سوپاپها 18
1-5- 4- هندسه مانيفولد ورودي 20
1-5-5- غشابندي سوخت 21
1-5-6- ديگر پارامترها 23
فصل دوم – شكل گيري مخلوط
2-1- مقدمه 25
2-2- غلظت مخلوط و عملكرد آن 25
2-3- تأثير غلظت مخلوط بر روي آلاينده هاي خروجي 28
2-3-1- ميزان توليد CO29
2-3-2- ميزان توليد HC29
2-3-3- ميزان توليد NOx 29
2-4- نسبت هوا و سوخت در شرايط مختلف 30
2-4-1- ضريب غلظت 30
2-4-2-  مخلوط سوخت و هوا 31
2-5- تطابق با شرايط كاري خاص 32
2-6- سيستمهاي تركيب سوخت و هوا 35
2-6-1- سيستم پاشش چند نقطه اي 35
2-6- 2- سيستم پاشش تك نقطه اي 37
2-7- حالات پاشش سوخت 37
2-7-1- پاشش همزمان 38
2-7-2- پاشش گروهي 38
2-7-3- پاشش ترتيبي 39
2-8- مزاياي سيستمهاي انژكتوري 40
فصل سوم – انواع سنسورها و عملگرها
3-1- مقدمه 44
3-2- ساختار كلي سيستمهاي سوخت رساني انژكتوري 44
3-3- انواع سنسورهاي جمع آوري اطلاعات موتور 46
3-3-1- انواع سنسورهاي بار موتور 46
3-3-2- درجه حرارت موتور و هواي ورودي 55
3-3-3- سنسوراكسيژن 57
3-4- سرعت موتور و موقعيت ميل لنگ 59
3-4-1- حسگر موقعيت ميل لنگ 60
3-5- سيستم سوخت رساني 65
3-5-1- پمپ بنزين الكتريكي 66
3-5-2- فيلتر سوخت 70
3-5-3- ريل سوخت 71
3-5-4- رگلاتور فشار سوخت 72
3-5-5- ميراكنندة نوسانات فشار سوخت 73
3-5-6- پاشش سوخت 74
3-5-7- انژكتور مغناطيسي 75
3-5-8- آرايش مخلوط 77
3-6- سنسور كوبش 79
3-7- مدار جرقه زني ولتاژ بالا 81
3-7-1- كويل 82
3-7-2- راه انداز سيستم اشتعال 83
3-7-3- تقسيم ولتاژ 85
3-7-4- رابطها و پارازيت گيرها 87
3-7-5- شمع 88
نتيجه گيري 90
پيشنهادات 91
منابع و مآخذ 92
مقاله لاتين 93

 

شامل 109 صفحه فایل word